فارسي|Español|English|العربية
Saytın Xiritəsi|əlaqə|Xəbərlər|Haqqımızda
 
 
Login
kullanıcı adı :   
Şifre :   
 
Captcha:
[Üyelik]
Newsletter Membership
isim :   
elektronik posta :   
Ana Səhifə


AZƏRBAYCAN DİLİNDƏN RUS DİLİNƏ (VƏ ƏKSİNƏ) TƏRCÜMƏ TARİXİ HAQQINDA
Tərcümə millətlərarası ünsiyyət vasitəsi kimi ona tələbat olanda meydana çıxır. Deyilənlər tərcümə olunan ədəbiyyatı qeyri-ənənəvi ədəbi məhsulla zənginləşdirən və müəyyən boşluqları dolduran bədii tərcüməyə də aiddir.
 07:47 - 29/11/2011 - yorumlar : 0Devamı >>
AZƏRBAYCAN DİLİNİN LÜĞƏT TƏRKİBİNİNZƏNGİNLƏŞMƏSİNDƏ TƏRCÜMƏNİN ROLU
Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibinin inkişafında ictimai-siyasi hadisələrin təsiri böyükdür. Belə ki, cəmiyyətin iqtisadi, siyasi, ictimai-mədəni həyatındakı inkişafla əlaqədar olaraq dilin leksik-terminoloji potensialının zənginləşməsinə real zəmin yaranır.
 07:42 - 29/11/2011 - yorumlar : 0Devamı >>
Alman-Azərbaycan ədəbi əlaqələri haqqında qısaxülasə
Müxtəlif dillərdə danışan xalqlar arasındakı ədəbi-mədəni əlaqələrin dəqiq tarixini, köklərini müəyyənləşdirmək çətindir. Biz uzaqbaşı üzdə, əldə olan materiallar əsasında nəyinsə nə vaxtsa kiməsə məlum olduğu haqda fikir yürüdə bilərik.
 07:33 - 29/11/2011 - yorumlar : 0Devamı >>
«TÜRK DİLİ» TERMİNİNDƏN «AZƏRBAYCAN DİLİ»
Azərbaycan dili tipoloji təsnifə görə iltisaqi (aqqlyutinativ) dillərdəndir. Bu dil genealoji bölgüyə əsasən türk dilləri qrupuna mənsubdur. Başqa dil qruplarında olduğu kimi, bu qrupa daxil edilən dillər də bir-birinə leksik, morfoloji və sintaktik cəhətdən çox yaxındır.
 07:30 - 29/11/2011 - yorumlar : 0Devamı >>
Google şirkəti Android əməliyyat sistemi üçün xüsusi bir xidmət işləyibhazırlamaqdadır.
Bu servis sayəsində istənilən danışığı tərcümə etmək mümkünolacaq. Başqa sözlə, istifadəçi tərəfindən tələffüz edilən söz və ya ifadə dərhalgöstərilən dilə tərcümə edilərək qurğu tərəfindən səsləndiriləcək.
 07:26 - 29/11/2011 - yorumlar : 0Devamı >>
Azərbaycan-İran mədəni əlaqələrində tərcümənin rolu
Öz milli kökləri üzərində inkişaf edən Azərbaycan ədəbiyyatının tərəqqisində milli-ədəbi ənənələrlə yanaşı, digər xalqların ədəbiyyatının mütərəqqi ideyalarından faydalanmanın da rolu danılmazdır. Belə ki, ictimai-siyasi birgəyaşayış...
 07:20 - 29/11/2011 - yorumlar : 0Devamı >>
Azərbaycan dilindən fransız dilinə (və əksinə) tərcümə tarixindən
Azərbaycan oxucuları fransız ədəbiyyatı ilə çoxdan tanışdılar. Hələ 1885-ci ildə dahi fransız yazıçısı Viktor Hüqo vəfat edərkən “Kəşkül” qəzeti 24-cü nömrəsində bu münasibətlə nekroloq vermiş, ədibin şeirlərindən tərcümələr dərc etdirmişdir.
 21:19 - 28/11/2011 - yorumlar : 0Devamı >>
Azərbaycan Respublikasında Xarici dil Universiteti
Azərbaycan Respublikasında Xarici dil peşəkarlarının hazırlanması 1937-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnsdtitunun filialı olaraq fəaliyyət göstərən və Azərbaycan İctimai Təhsil Komissarlığının qətnaməsinə müvafiq olaraq Xarici Dillər fakültəsi fəaliyyətə başlamışdır.
 21:11 - 28/11/2011 - yorumlar : 0Devamı >>
Nəhcül-bəlağə Budaq budaqovun baxişinda
Mənim daxili inamıma görə islam dinini qəbul edən birinci (və ya ilk) mömin şəxs Həzrəti Məhəmməd (ə) olmuşdur. Allah-Taala Həzrəti Məhəmmədi (ə) sonuncu peyğəmbər elan etməklə, islam dininin yaranmasını da ona tapşırmışdır.
 08:40 - 22/11/2011 - yorumlar : 0Devamı >>
Rəsul ismaılzadənin sözləri Budaq budaqovun haqqinda
Cənab Budaq budaqov azərbaycan alimi akademik və coğrafiya üzrə böyük tədqiqatçı, son illərdə islami elmlərlə və islam məarifi üzrə mütaliələr aparmişdir. islam tarixi haqinda və islam şəxsiyətləri haqinda öz nəzər və fikirlərini kağiz uzəriniə gətirib və yayib.
 08:33 - 22/11/2011 - yorumlar : 0Devamı >>

<< Önceki sayfa1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sonraki sayfa >>

 
Gelişmiş arama   Web aranıyor
 
 

 

 
 
Copyright © 2010 Humanıtar Elmə‌ləri Və İslam Məarfı Üzrə Tərcmə Və Nəşərlərin Tənzimat Mərkzi  . All rights reserved.